Pi Metal Parts nieuwe naam Int. Vormenfrezerij Sanders

Internationale Vormenfrezerij Sanders slaat een nieuwe weg in. Niet qua kwaliteit en service, maar wel qua naam en huisstijl. Vol trots introduceren Thomas Sanders, eigenaar van Pi Metal Parts, Kevin van Lierop, operational manager en de andere medewerkers de nieuwe naam Pi Metal Parts. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de rebranding en vanaf 1 maart 2021 is de nieuwe naam te vinden op alle correspondentie en uitingen.

De reden voor een nieuwe naam is helder voor Thomas Sanders: “Na 20 jaar de naam Internationale Vormenfrezerij Sanders gevoerd te hebben, besefte ik me dat deze naam niet meer correspondeert met de werkzaamheden die we doen en wat we graag willen uitstralen naar onze (internationale) klanten.” Thomas is vervolgens met het bedrijf BlueBox online, marketing en communicatie een intensief traject gestart om achter het dna van de onderneming te komen, waarna deze vertaald kon worden naar een passende naam, logo en huisstijl.

Samen kom je verder

“Uit de creatieve brainstormsessies bleek dat samenwerking een heel belangrijk kenmerkend aspect is van ons dna. Niet alleen, omdat we een tussenschakel in de supply chain zijn, maar ook, omdat we uit van de grond van ons hart menen dat je door samenwerken verder komt. “It takes two to tango”, is een uitspraak die typerend is voor ons bedrijf: samenwerking met een ander is een voorwaarde voor het welslagen van iets. Door een perfect samenspel tussen de medewerkers van Pi Metal Parts en onze opdrachtgevers zorgen we voor originele op maat gemaakte fijnmechanische oplossingen. En het uiteindelijke doel hiervan? Dat we er allemaal beter van worden;  onze afnemers, leveranciers, collega-ondernemers, medewerkers, eindafnemers en wij ook.” De juiste verhouding

Toen de strategie gekozen was, is Thomas Sanders samen met BlueBox gaan brainstormen over de bedrijfsnaam. Dit betekende net zo goed een samenspel tussen klant en bureau. Uiteindelijk is gekozen voor de naam Pi Metal Parts. Wikipedia geeft aan dat π, soms geschreven als pi, een wiskundige constante is, met in decimale notatie de getalswaarde 3,141 592 653... Het getal is de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel.
Bron: Wikipedia

“Het getal Pi is een constante waar we natuurlijk veel mee te maken hebben in ons werk. Het symbool π geeft de verbinding weer tussen verschillende eenheden. En die verbinding vinden we ook terug in de manier waarop we werken. Het gaat altijd om de juiste verhouding. De juiste verhouding bij onze op maat gemaakte productoplossingen, maar ook het juiste maatgevoel in de relatie.” 

Het logo

De juiste verhouding, het persoonlijk werken en de warmte is meegenomen in de vormgeving van het logo en het kleurgebruik. Het logo bestaat uit 3 elementen: de letter P, de ‘Swoosh’ en de letter i. De moerbeirode kleur staat voor de warmte en het oranje voor de resultaatgerichte oplossingen die Pi Metal Parts biedt. 

Neem contact op

“Met deze merkwijziging zijn we een nieuwe weg ingeslagen, een nieuw hoofdstuk voor ons bedrijf”, zo geeft Thomas Sanders aan. We blijven hard werken voor onze vaste opdrachtgevers, maar kijken ook uit naar kennismaking met nieuwe potentiële klanten. 

Wil je persoonlijk kennismaken? Of heb je een opdracht waar je graag onze expertise voor wilt gebruiken en ons wil laten meedenken over de perfecte oplossing? Mail naar info@pimetalparts.nl of bel ons op 0497 645 890.

Contact

Vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op!